Menu

Catalogue

 CATALOGUE THIẾT BỊ ĐIỆN:

 • DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI
 1. Catalogue Dây Cáp Điện CXV Cadivi
 2. Catalogue Dây Cáp Điện CVV Cadivi
 3. Catalogue Dây Cáp Điện CV Cadivi
 4. Catalogue Dây Cáp Nhôm Xoắn LV-ABC Cadivi
 • THIẾT BỊ ĐIỆN LS
 1. Catalogue MCCB LS
 2. Catalogue MCB LS
 3. Catalogue Contactor LS
 4. Catalogue ACB LS
 5. Catalogue Inverter LS IG5A
 • THIẾT BỊ ĐIỆN ABB
 1. Catalogue Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVC
 • THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI 
 1. Catalogue MCCB Mitsubishi
 2. Catalogue Contactor Mitsubishi
 3. Catalogue ACB Mitsubishi
 4. Catalogue Inverter Mitsubishi FR-E700
 5. Catalogue Inverter Mitsubishi FR-D700
 • THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER
 1. Catalogue Schneider Full

*** Tra xuất xứ hàng Schneider

 • THIẾT BỊ ĐIỆN SHIHLIN
 1. Catalogue MCCB MCB SPD ACB Contactor Shihlin Full
 • THIẾT BỊ ĐIỆN CHINT
 1. Catalogue MCCB Chint 
 • THIẾT BỊ ĐIỆN GIC
 1. Catalogue Gic Full
 • THIẾT BỊ ĐIỆN MIKRO
 1. Catalogue Rờ Le Bảo Vệ Quá Dòng OC Mikro NX204A
 2. Catalogue Rờ Le Bảo Vệ Chống Chạm Đất EF Mikro NX201A
 3. Catalogue Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Và Điện Áp Mikro MX210
 4. Catalogue Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Và Điện Áp Mikro MX200A
 • THIẾT BỊ ĐIỆN SELEC
 1. Catalogue Đồng Hồ Đa Năng Selec MFM384
 2. Catalogue Đồng Hồ Đa Năng Selec MFM383
 • THIẾT BỊ ĐIỆN HANYOUNG
 1. Catalogue Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung AX
 • BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS OSUNG OSEMCO
 1. Catalogue ATS Osung Osemco OSS
 • BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS KYUNGDONG
 1. Catalogue ATS KyungDong
 • BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ATS VITZRO
 1. Catalogue ATS Vitzro
 • BIẾN TẦN INVERTER ENC
 1. Catalogue Inverter ENC Dòng EN500 EN600
 2. Catalogue Inverter ENC Dòng EDS-A200
 3. Catalogue Inverter ENC Dòng EDS800
 • BIẾN TẦN INVERTER INVT
 1. Catalogue Inverter INVT Dòng GD200
 2. Catalogue Inverter INVT Dòng GD10
 • BIẾN TẦN INVERTER VEICHI
 1. Catalogue Inverter Veichi AC300
 2. Catalogue Inverter Veichi AC70
 • BIẾN TẦN INVERTER DELIXI
 1. Catalogue Inverter Delixi Dòng CDI
 • TỤ BÙ ENERLUX
 1. Catalogue Tụ Bù Enerlux PRT
 • TỤ BÙ DUCATI
 1. Catalogue Tụ Bù Ducati Modulo
 2. Catalogue Bộ Điều Khiển Tụ Bù Ducati R5
 • TỤ BÙ EPCOS
 1. Catalogue Tụ Bù Epcos
 • TỤ BÙ SAMWHA
 1. Catalogue Tụ Bù Samwha
 • TỤ BÙ NUINTEK
 1. Catalogue Tụ Bù Nuintek
 • TỤ BÙ SHIZUKI
 1. Catalogue Bộ Điều Khiển Tụ Bù Shizuki MSQ
 • CẢM BIẾN ÁP SUẤT HUBA
 1. Pressure Sensor Huba 520
 • QUẠT SENKO
 1. Catalogue Quạt Fan Senko Full
 • BIẾN TẦN YASKAWA
 1. Catalogue Biến Tần Yasksawa V1000
 • MÁY IN ỐNG LỒNG MAX JAPAN
 1. Catalogue Máy In Ống Lồng MAX LM-550
 • BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ WINPARK
 1. Catalogue Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Winpark